Hitta hit

De vanligaste sjöarna finns utplacerade i kartan

Koordinater till de vanligaste sjöarna för att skriva in i exempelvis GPS:
Ristområdet:
Sarven               58.6755°N 16.0291°Ö
Åken                   58.66945°N 16.03645°Ö
Lomgölen         58.669912°N, 16.050976°Ö
Jusjön                58.68720°N 16.04761°Ö
Holmsjön          58.68849°N 16.02917°Ö
Holmsjögölen 58.69055°N 16.03314°Ö
Rejmyreområdet:
Bårsjön                    58.74758°N 15.80431°Ö
Haggölen                58.852830°N 15.995719°Ö
Gölstorpegölen    58.854139°N, 15.999587°Ö